Thời tiết Thái Bình 15 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
21.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
24.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
19.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
21.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
18.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
18.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
20.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
21.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
1.48 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
21.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa
1.63 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
25.99 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
31.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
53 %
Gió
22.97 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
54 %
Gió
16.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
765.81 mmhg
Độ ẩm
48 %
Gió
20.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
24.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18

Dự báo thời tiết Thái Bình 15 ngày tới

Mây đen u ám 15°

Mây đen u ám

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:14

Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

70%

Áp suất

765.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.26 km/h

Điểm ngưng

10 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:17
17:14