Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 15°.

Thấp/Cao
16°/20°
Độ ẩm
73 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.92 km/h
Điểm ngưng
11 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình theo giờ

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Gió
16.02 km/h
Khả năng có mưa
2 %
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Gió
17.06 km/h
Khả năng có mưa
17 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Gió
13.72 km/h
Khả năng có mưa
14 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Gió
11.99 km/h
Khả năng có mưa
1 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Gió
11.34 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
921.25
NH3
21.28
NO
0
NO2
27.08
O3
43.99
PM10
120.83
PM25
107.16
SO2
17.41

Bình minh / Hoàng hôn

06:17 AM
05:14 PM