Thời tiết Thái Bình 3 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 17°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 17°.

 • Thấp/Cao
  16°/17°
 • Độ ẩm
  81 %
 • Lượng mưa
  0.44 mm
 • Ngày/Đêm
  17°/17°
 • Sáng/Tối
  16°/17°
 • Áp suất
  764.31 mmhg
 • Gió
  20.34 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:17 AM 05:14 PM

T4 07/12

Mưa nhẹ 18°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 18°.

 • Thấp/Cao
  17°/18°
 • Độ ẩm
  81 %
 • Lượng mưa
  0.54 mm
 • Ngày/Đêm
  18°/18°
 • Sáng/Tối
  17°/18°
 • Áp suất
  764.31 mmhg
 • Gió
  22.57 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:17 AM 05:14 PM

T5 08/12

Mưa nhẹ 19°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 19°.

 • Thấp/Cao
  18°/19°
 • Độ ẩm
  80 %
 • Lượng mưa
  0.11 mm
 • Ngày/Đêm
  19°/18°
 • Sáng/Tối
  18°/18°
 • Áp suất
  764.31 mmhg
 • Gió
  20.2 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:18 AM 05:14 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Thái Bình 3 ngày tới

Mây đen u ám 16°

Mây đen u ám

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:14

Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

73%

Áp suất

763.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.18 km/h

Điểm ngưng

11 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:17
17:14