Thời tiết Quảng Ngãi theo giờ

Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
2.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
5.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
8.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
10.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
7.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
4.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
2.92
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
2.33
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0.96
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
3.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
6.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
9.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
6.49
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
4.41
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
3.31
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
1.4
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0.33
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi trong 12h tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:17

Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.45 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16 AM
06:17 PM