Thời tiết Quảng Ngãi 15 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
12.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
11.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa
0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
16.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa
3.58 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
16.99 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa
6.97 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
12.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa
0.86 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
10.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa
0.14 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
12.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa
9.57 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
18.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa
17.13 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
17.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mưa
39.71 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
34.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:18
Mưa
26.41 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
35.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa
14.12 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
32.15 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa
14.29 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
31.43 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mưa
14.02 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
30.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa
17.72 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
28.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:20

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 15 ngày tới

Mây cụm 27°

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:59 17:15

Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

71%

Áp suất

758.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.96 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

8.37

Bình minh / Hoàng hôn

05:59
17:15