Thời tiết Quảng Ngãi 15 ngày tới

Mưa
7.26 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
9.47 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
2.2 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
12.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
0.98 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
11.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
0.95 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
16.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
0.72 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
17.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
1.5 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
15.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
0.89 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
14.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
4.58 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
11.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
6.55 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
10.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
3.76 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
13.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13
Mưa
0.68 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
15.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13
Mưa
0.11 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
14.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa
0.67 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
16.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa
0.55 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
12.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
1.04 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
11.77 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 15 ngày tới

Mây thưa 26°

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:10

Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:10