Thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Mưa
0.16 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
11.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa
0.57 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
14.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
3.76 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
15.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
8.82 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
15.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
6.8 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
12.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa
3.53 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
12.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
5.91 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
13.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
1.74 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
13.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
9.61 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
14.83 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
4.64 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
16.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
1.24 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
16.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
1.73 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
16.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13
Mưa
1.01 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
15.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa
0.59 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
15.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa
1.9 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
14.11 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
0.86 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
13.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
15.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
1.1 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
16.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
0.1 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
16.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
1.1 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
14.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
16.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
17.14 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
17.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
18.14 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa
0.68 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa
1.77 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
12.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa
1.83 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
12.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa
4.09 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
12.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
4.09 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
14.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
2.68 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
18.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Xem thêm

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:09

Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

88%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.1 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:09