Thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Mưa
9.85 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
1.88 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
12.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
0.75 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
12.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
16.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
16.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
3 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
14.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
4.87 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
12.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
4.58 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
9.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
2.18 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
12.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
1.55 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
12.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13
Mưa
4.27 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
13.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13
Mưa
4.26 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
15.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa
32.78 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
15.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa
25.44 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
12.64 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
11.6 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
6.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
44.82 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
6.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
28.59 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
10.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
8.82 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
11.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
2.22 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
11.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
0.66 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
14.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
0.97 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
17.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa
0.99 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
16.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa
1.52 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
15.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
17.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
15.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
15.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
14.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
15.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
0.16 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
15.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
16.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Xem thêm

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Bầu trời quang đãng 26°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:10

Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

87%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:10