Thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi những ngày tới

Mưa nhẹ 25°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:56 17:13

Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

760.56 mmhg

Tầm nhìn

4.61 km

Gió

9.14 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:56
17:13