Thời tiết Quảng Ngãi 7 ngày tới

Mưa
2.07 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
9.86 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa
2.99 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
9.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
4.06 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
6.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
8.04 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
8.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
6.78 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
10.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa
2.81 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
12.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa
3.71 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
11.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 7 ngày tới

Mây đen u ám 35°

Mây đen u ám

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:17

Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

47%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.28 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

11.33

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:17