Thời tiết Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 29°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  27°/29°
 • Độ ẩm
  81 %
 • Lượng mưa
  2.45 mm
 • Ngày/Đêm
  29°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  753.81 mmhg
 • Gió
  17.5 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:16 AM 06:17 PM

T3 25/06

Mưa nhẹ 30°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

 • Thấp/Cao
  27°/30°
 • Độ ẩm
  79 %
 • Lượng mưa
  0.17 mm
 • Ngày/Đêm
  30°/28°
 • Sáng/Tối
  27°/29°
 • Áp suất
  753.81 mmhg
 • Gió
  17.03 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:16 AM 06:17 PM

T4 26/06

Mưa nhẹ 33°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40°.

 • Thấp/Cao
  27°/33°
 • Độ ẩm
  74 %
 • Lượng mưa
  2.42 mm
 • Ngày/Đêm
  33°/28°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  754.56 mmhg
 • Gió
  12.96 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:17 AM 06:18 PM

T5 27/06

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

 • Thấp/Cao
  27°/31°
 • Độ ẩm
  81 %
 • Lượng mưa
  2.94 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/27°
 • Sáng/Tối
  28°/28°
 • Áp suất
  756.06 mmhg
 • Gió
  9.58 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:17 AM 06:18 PM

T6 28/06

Mưa nhẹ 32°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

 • Thấp/Cao
  27°/32°
 • Độ ẩm
  70 %
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • Ngày/Đêm
  32°/30°
 • Sáng/Tối
  28°/30°
 • Áp suất
  754.56 mmhg
 • Gió
  17.78 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:17 AM 06:18 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Quảng Ngãi 5 ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:17

Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

83%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.28 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:17