Thời tiết Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 32°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

 • Thấp/Cao
  26°/32°
 • Độ ẩm
  72 %
 • Lượng mưa
  3.11 mm
 • Ngày/Đêm
  32°/27°
 • Sáng/Tối
  26°/28°
 • Áp suất
  753.81 mmhg
 • Gió
  10.66 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:34 AM 05:37 PM

T5 28/09

Mưa nhẹ 30°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

 • Thấp/Cao
  27°/30°
 • Độ ẩm
  84 %
 • Lượng mưa
  9.27 mm
 • Ngày/Đêm
  30°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/27°
 • Áp suất
  756.06 mmhg
 • Gió
  6.08 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:34 AM 05:37 PM

T6 29/09

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

 • Thấp/Cao
  27°/28°
 • Độ ẩm
  87 %
 • Lượng mưa
  12.56 mm
 • Ngày/Đêm
  28°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/27°
 • Áp suất
  757.56 mmhg
 • Gió
  7.34 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:34 AM 05:36 PM

T7 30/09

Mưa vừa 27°

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

 • Thấp/Cao
  26°/27°
 • Độ ẩm
  88 %
 • Lượng mưa
  22.48 mm
 • Ngày/Đêm
  27°/26°
 • Sáng/Tối
  27°/26°
 • Áp suất
  756.81 mmhg
 • Gió
  9.76 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:34 AM 05:35 PM

CN 01/10

Mưa nhẹ 30°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  26°/30°
 • Độ ẩm
  78 %
 • Lượng mưa
  4.2 mm
 • Ngày/Đêm
  30°/26°
 • Sáng/Tối
  27°/26°
 • Áp suất
  756.06 mmhg
 • Gió
  10.22 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:34 AM 05:34 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Quảng Ngãi 5 ngày tới

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:34 17:37

Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

7.98

Bình minh / Hoàng hôn

05:34
17:37