Thời tiết Quảng Ngãi 10 ngày tới

Mưa
9.85 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
1.88 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
12.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
0.75 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
12.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
16.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
16.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
3 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
14.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa
4.87 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
12.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
4.58 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
9.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
2.18 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
12.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa
1.55 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
12.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 10 ngày tới

Bầu trời quang đãng 26°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:10

Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

88%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:10