Thời tiết Hải Phòng theo giờ

Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
1.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
1.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
4.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
2.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
3.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
1.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
748.56 mmhg
UV
0.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
748.56 mmhg
UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
748.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
748.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
748.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
748.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
1.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
3.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
4.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
7.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
9.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
3.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
1.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng trong 12h tới

Mây thưa 30°

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:28

Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.25 km/h

Điểm ngưng

28 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12 AM
06:28 PM