Thời tiết Hải Phòng theo giờ

Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
1.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
3.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
6.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
9.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
8.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
9.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
8.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
5.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
3.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
1.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
1.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
3.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
6.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
9.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
11.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
12.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
11.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
8.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
5.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
2.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng trong 12h tới

Bầu trời quang đãng 30°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:28

Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12 AM
06:28 PM