Thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

Mưa
3.09 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
16.99 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa
3.92 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
15.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa
3.73 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
15.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa
4.73 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
12.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa
6.9 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
9.04 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
5.17 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
7.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
6.57 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
8.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
7.97 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
18.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa
6.81 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
18.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa
0.29 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
20.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38

Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

Mây cụm 32°

Mây cụm

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn

05:13 18:37

Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

25.92 km/h

Điểm ngưng

28 °

UV

11.08

Bình minh / Hoàng hôn

05:13
18:37