Mây rải rác 27 °

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
24°/28°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
20.38 km/h
Điểm ngưng
25 °
UV
2.17

Nhiệt độ

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng theo giờ

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Gió
24.23 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Gió
10.69 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Gió
19.69 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Gió
19.04 km/h
Khả năng có mưa
53 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồ Sơn - Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Lượng mưa Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
347.14
NH3
3.14
NO
1.05
NO2
12.51
O3
28.25
PM10
9.62
PM25
7.4
SO2
13.11

Bình minh / Hoàng hôn

05:42 AM
05:45 PM

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 27/09/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 27/09/2023
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24/09/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24/09/2023
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/09/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/09/2023