Thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Mưa
10.51 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa
0.14 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
10.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
10.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa
0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
16.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa
2.48 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
12.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa
5.57 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
11.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa
3.14 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
11.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa
1.18 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
13.25 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa
0.11 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
14.69 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa
11.76 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
24.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa
6.19 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
24.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa
10.85 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
26.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa
2.82 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
58 %
Gió
18.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa
0.95 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
15.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa
0.45 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
12.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa
0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
8.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa
11.98 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
12.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa
27.8 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
20.99 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa
28.22 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
23.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa
5.24 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
23.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
22.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa
0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
23.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
23.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
21.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
19.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa
0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
21.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa
0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
23.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa
0 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
23.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa
0 mm
Áp suất
748.56 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Bầu trời quang đãng 30°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:28

Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:28