Thời tiết Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 29°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  27°/29°
 • Độ ẩm
  86 %
 • Lượng mưa
  10.51 mm
 • Ngày/Đêm
  29°/27°
 • Sáng/Tối
  28°/27°
 • Áp suất
  755.31 mmhg
 • Gió
  10.66 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:12 AM 06:28 PM

T2 29/05

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

 • Thấp/Cao
  27°/31°
 • Độ ẩm
  70 %
 • Lượng mưa
  0.14 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/27°
 • Sáng/Tối
  28°/28°
 • Áp suất
  755.31 mmhg
 • Gió
  10.26 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:12 AM 06:29 PM

T3 30/05

Mây thưa 31°

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

 • Thấp/Cao
  27°/31°
 • Độ ẩm
  67 %
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/28°
 • Sáng/Tối
  27°/29°
 • Áp suất
  753.06 mmhg
 • Gió
  10.44 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:12 AM 06:29 PM

T4 31/05

Mây thưa 32°

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

 • Thấp/Cao
  28°/32°
 • Độ ẩm
  67 %
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Ngày/Đêm
  32°/28°
 • Sáng/Tối
  29°/30°
 • Áp suất
  750.06 mmhg
 • Gió
  16.45 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:12 AM 06:30 PM

T5 01/06

Mưa nhẹ 32°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

 • Thấp/Cao
  28°/32°
 • Độ ẩm
  74 %
 • Lượng mưa
  2.48 mm
 • Ngày/Đêm
  32°/29°
 • Sáng/Tối
  29°/30°
 • Áp suất
  749.31 mmhg
 • Gió
  12.85 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:11 AM 06:30 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Hải Phòng 5 ngày tới

Bầu trời quang đãng 30°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:28

Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:28