Thời tiết Hải Phòng 7 ngày tới

Mưa
10.51 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa
0.14 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
10.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
10.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa
0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
16.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa
2.48 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
12.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa
5.57 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
11.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa
3.14 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
11.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31

Dự báo thời tiết Hải Phòng 7 ngày tới

Bầu trời quang đãng 30°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:28

Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:28