Thời tiết Hải Phòng 15 ngày tới

Mưa
5.79 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
9.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa
0.19 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
9.25 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
11.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa
0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
14.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa
1.55 mm
Áp suất
749.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
14.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa
4.2 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
11.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa
4.44 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
9.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa
7.39 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
7.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa
8.48 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
5.83 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa
1.47 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
9.47 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa
8.93 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
10.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa
27.95 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
10.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa
37.54 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
9.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa
15.29 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
8.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa
10.65 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
13.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34

Dự báo thời tiết Hải Phòng 15 ngày tới

Bầu trời quang đãng 30°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:28

Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

754.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:28