Thời tiết Hải Phòng 15 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
19.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
15.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
17.14 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
23.69 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
22.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
24.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
23.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
53 %
Gió
23.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
22.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
24.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
19.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa
0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
12.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa
0.79 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
19.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa
1.58 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
16.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa
3.95 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
12.71 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19

Dự báo thời tiết Hải Phòng 15 ngày tới

Mây đen u ám 25°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:29 18:14

Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

754.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.83 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0.07

Bình minh / Hoàng hôn

05:29
18:14