Thời tiết Phú Thọ ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
8.94 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
9.49 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ những ngày tới

Mưa nhẹ 30°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:44

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.93 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:44