Mây đen u ám 14 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 14°.

Thấp/Cao
13°/19°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.58 km/h
Điểm ngưng
13 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ theo giờ

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Gió
5.36 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Gió
4.03 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Gió
5.18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Gió
4.14 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Gió
3.24 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Trì - Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Trì - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Việt Trì - Phú Thọ những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
881.2
NH3
3.96
NO
0.56
NO2
14.05
O3
2.91
PM10
49.93
PM25
46.14
SO2
0.74

Bình minh / Hoàng hôn

06:24 AM
05:18 PM