Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
14°/21°
Độ ẩm
85 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.52 km/h
Điểm ngưng
13 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Yên Lập - Phú Thọ theo giờ

Thời tiết Yên Lập - Phú Thọ những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Gió
9.07 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Gió
3.42 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Gió
3.89 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Gió
2.81 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Lập - Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Lập - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Yên Lập - Phú Thọ những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1161.58
NH3
41.04
NO
1.98
NO2
29.82
O3
0.55
PM10
80.52
PM25
69.11
SO2
6.08

Bình minh / Hoàng hôn

06:23 AM
05:17 PM