Thời tiết Phú Thọ 7 ngày tới

Mưa
65.63 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
99 %
Gió
7.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa
14.86 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
6.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa
2.5 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
6.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa
1.61 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
6.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa
1.22 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
7.27 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa
0.86 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
8.71 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa
3.77 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
7.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46

Dự báo thời tiết Phú Thọ 7 ngày tới

Mây đen u ám 24°

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:49 17:51

Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

758.31 mmhg

Tầm nhìn

6.05 km

Gió

6.26 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0.91

Bình minh / Hoàng hôn

05:49
17:51