Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
14°/22°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.83 km/h
Điểm ngưng
13 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phú Thọ - Phú Thọ theo giờ

Thời tiết Phú Thọ - Phú Thọ những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Gió
10.66 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất
764.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Gió
6.59 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất
765.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Gió
4.72 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Gió
4.07 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất
762.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Gió
2.12 km/h
Khả năng có mưa
20 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ - Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Phú Thọ - Phú Thọ những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1361.85
NH3
33.95
NO
8.38
NO2
20.05
O3
0.07
PM10
111.73
PM25
94.73
SO2
6.2

Bình minh / Hoàng hôn

06:23 AM
05:16 PM