Thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
7.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
6.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
6.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
6.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
6.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
5.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
53 %
Gió
6.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
6.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa
0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
5.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
8.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
51 %
Gió
10.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
45 %
Gió
6.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
45 %
Gió
5.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mưa
0 mm
Áp suất
765.81 mmhg
Độ ẩm
42 %
Gió
7.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa
0 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
43 %
Gió
9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa
0 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
39 %
Gió
7.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
33 %
Gió
7.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mưa
0 mm
Áp suất
765.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
5.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mưa
1.22 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
6.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Mưa
0.63 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
5.15 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
4.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
7.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:24
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
7.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
6.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:26
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
47 %
Gió
5.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:26
Mưa
0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
47 %
Gió
6.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mưa
0.26 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
5.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mưa
0.83 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
4.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:28
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
7.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:29
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
45 %
Gió
7.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:29
Xem thêm

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Mây đen u ám 16°

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn

06:23 17:16

Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

82%

Áp suất

765.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

13 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:23
17:16