Thời tiết Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 21°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

 • Thấp/Cao
  20°/21°
 • Độ ẩm
  96 %
 • Lượng mưa
  13.82 mm
 • Ngày/Đêm
  21°/20°
 • Sáng/Tối
  20°/20°
 • Áp suất
  759.81 mmhg
 • Gió
  12.53 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:59 AM 05:18 PM

T4 07/12

Mưa nhẹ 21°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

 • Thấp/Cao
  20°/21°
 • Độ ẩm
  97 %
 • Lượng mưa
  13.03 mm
 • Ngày/Đêm
  21°/20°
 • Sáng/Tối
  20°/20°
 • Áp suất
  759.81 mmhg
 • Gió
  13.79 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:00 AM 05:18 PM

T5 08/12

Mưa nhẹ 21°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

 • Thấp/Cao
  19°/21°
 • Độ ẩm
  94 %
 • Lượng mưa
  9.8 mm
 • Ngày/Đêm
  21°/19°
 • Sáng/Tối
  20°/20°
 • Áp suất
  759.06 mmhg
 • Gió
  16.13 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:00 AM 05:19 PM

T6 09/12

Mưa nhẹ 21°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

 • Thấp/Cao
  18°/21°
 • Độ ẩm
  88 %
 • Lượng mưa
  4.09 mm
 • Ngày/Đêm
  21°/18°
 • Sáng/Tối
  19°/19°
 • Áp suất
  759.06 mmhg
 • Gió
  15.48 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:01 AM 05:19 PM

T7 10/12

Mưa nhẹ 21°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

 • Thấp/Cao
  18°/21°
 • Độ ẩm
  81 %
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • Ngày/Đêm
  21°/18°
 • Sáng/Tối
  18°/19°
 • Áp suất
  759.81 mmhg
 • Gió
  15.48 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  06:01 AM 05:19 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Kon Tum 5 ngày tới

Mây đen u ám 22°

Mây đen u ám

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn

05:59 17:18

Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

85%

Áp suất

759.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.31 km/h

Điểm ngưng

19 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:59
17:18