Thời tiết Kon Tum 15 ngày tới

Mưa
11.2 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
12.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa
12.27 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
13.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa
12.1 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
16.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa
4.42 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
15.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mưa
2.25 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
14.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mưa
0.95 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
14.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa
2.67 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
13.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa
4.7 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
14.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa
9.85 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
13.86 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa
1.99 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
13.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:21
Mưa
1.7 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
20.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa
0.84 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
15.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:22
Mưa
0.35 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
14.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:22
Mưa
1.16 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
17.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:23
Mưa
0.15 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
19.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:23

Dự báo thời tiết Kon Tum 15 ngày tới

Mây cụm 22°

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn

05:59 17:18

Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

83%

Áp suất

759.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.69 km/h

Điểm ngưng

19 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:59
17:18