Mây cụm 22 °

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
21°/25°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.69 km/h
Điểm ngưng
19 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum theo giờ

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Gió
15.91 km/h
Khả năng có mưa
38 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Gió
9.22 km/h
Khả năng có mưa
37 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Gió
7.67 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Gió
13.9 km/h
Khả năng có mưa
25 %
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Gió
12.82 km/h
Khả năng có mưa
11 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Glei - Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Glei - Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Đắk Glei - Kon Tum những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
420.57
NH3
0.41
NO
0
NO2
5.74
O3
40.41
PM10
9.13
PM25
7.72
SO2
2.12

Bình minh / Hoàng hôn

05:59 AM
05:18 PM