Mây cụm 22 °

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
20°/25°
Độ ẩm
85 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.46 km/h
Điểm ngưng
19 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum theo giờ

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Gió
14.94 km/h
Khả năng có mưa
43 %
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Gió
9.5 km/h
Khả năng có mưa
34 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Gió
9.14 km/h
Khả năng có mưa
70 %
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Gió
11.52 km/h
Khả năng có mưa
17 %
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Gió
10.62 km/h
Khả năng có mưa
21 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tu Mơ Rông - Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tu Mơ Rông - Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Tu Mơ Rông - Kon Tum những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
423.91
NH3
0.38
NO
0
NO2
5.74
O3
37.19
PM10
8.72
PM25
7.3
SO2
1.97

Bình minh / Hoàng hôn

05:59 AM
05:18 PM