Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
17°/20°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.22 km/h
Điểm ngưng
17 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Kon Plông - Kon Tum theo giờ

Thời tiết Kon Plông - Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Gió
7.56 km/h
Khả năng có mưa
57 %
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Gió
7.02 km/h
Khả năng có mưa
53 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Gió
6.55 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Gió
8.1 km/h
Khả năng có mưa
33 %
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:19
Gió
6.41 km/h
Khả năng có mưa
37 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Plông - Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Plông - Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Kon Plông - Kon Tum những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
333.79
NH3
1.06
NO
0.01
NO2
2.57
O3
14.66
PM10
10.99
PM25
9.92
SO2
0.98

Bình minh / Hoàng hôn

06:00 AM
05:18 PM