Mây đen u ám 21 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
19°/32°
Độ ẩm
97 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.96 km/h
Điểm ngưng
20 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum theo giờ

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
69 %
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Gió
7.92 km/h
Khả năng có mưa
52 %
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Gió
6.19 km/h
Khả năng có mưa
71 %
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất
760.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Gió
14.15 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Gió
7.34 km/h
Khả năng có mưa
70 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
CO
453.95
NH3
2.6
NO
0.98
NO2
7.03
O3
2.35
PM10
8.6
PM25
7.16
SO2
1.25

Bình minh / Hoàng hôn

05:37 AM
05:33 PM