Thời tiết Thanh Hóa theo giờ

Áp suất
750.81 mmhg
UV
5.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
8.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
10.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
11.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
10.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
8.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
5.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
2.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
1.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
2.93
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
5.73
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
8.77
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
10.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
11.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
9.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
6.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
1.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
1.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
2.93
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 12h tới

Mây đen u ám 35°

Mây đen u ám

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:38

Thấp/Cao

27°/36°

Độ ẩm

55%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.81 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

8.06

Bình minh / Hoàng hôn

05:18 AM
06:38 PM