Thời tiết Thanh Hóa 10 ngày tới

Mưa
4.72 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
10.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
10.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
11.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa
1.66 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
12.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa
1.34 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
12.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa
5.53 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
10.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa
5.08 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
8.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa
3.54 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
7.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa
4.4 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
7.27 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa
7.21 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
8.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 10 ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:30

Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.76 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:30