Thời tiết Thanh Hóa 10 ngày tới

Mưa
0.55 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
9.47 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa
1.42 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
10.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa
1.58 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
14.11 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa
0.13 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
12.64 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa
0.49 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
12.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa
0.86 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
16.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa
2.04 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
16.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa
1.05 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
16.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa
0.57 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
16.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa
3.96 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
15.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 10 ngày tới

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:19 18:38

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:19
18:38