Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
16°/21°
Độ ẩm
85 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
13.36 km/h
Điểm ngưng
14 °
UV
0.17

Nhiệt độ

Thời tiết Hậu Lộc - Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Hậu Lộc - Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất
765.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Gió
16.45 km/h
Khả năng có mưa
50 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất
762.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Gió
12.02 km/h
Khả năng có mưa
34 %
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất
761.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Gió
21.92 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Gió
19.44 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất
763.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Gió
17.03 km/h
Khả năng có mưa
38 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Lộc - Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Lộc - Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Hậu Lộc - Thanh Hóa những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1081.47
NH3
5.76
NO
15.42
NO2
41.47
O3
0.1
PM10
83
PM25
77.79
SO2
14.9

Bình minh / Hoàng hôn

06:18 AM
06:00 PM

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/10/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/10/2023
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14/10/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14/10/2023
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/10/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/10/2023