Thời tiết Thanh Hóa 15 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
52 %
Gió
18.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
14.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
14.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
18.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
41 %
Gió
18.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa
0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
41 %
Gió
18.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa
0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
39 %
Gió
18.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
40 %
Gió
18.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
54 %
Gió
17.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
52 %
Gió
17.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
16.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa
0.32 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
12.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa
0.36 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
19.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa
3.17 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
17.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa
7.41 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
11.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 15 ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:33 18:16

Thấp/Cao

24°/40°

Độ ẩm

90%

Áp suất

754.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.47 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.19

Bình minh / Hoàng hôn

05:33
18:16