Thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Mưa
5.59 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
11.99 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
10.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
10.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa
1.41 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
11.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa
4.14 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
11.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa
7.19 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
10.04 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa
4.02 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
10.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa
1.37 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
11.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa
0.78 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
13.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa
13.91 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
11.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa
26.63 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
19.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa
8.67 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa
7.64 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
19.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa
0.59 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
14.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa
1.69 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
13.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa
0.19 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
10.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa
1.46 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
9.97 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa
6.45 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
9.61 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa
5.88 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
18.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa
2.58 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
18.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa
0.78 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
18.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
20.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
19.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa
0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
19.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
19.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
58 %
Gió
17.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
17.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa
0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
19.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa
0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
20.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa
0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
20.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Xem thêm

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:30

Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.63 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:30