Thời tiết Quảng Trị theo giờ

Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
1.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
3.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
6.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
9.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
11.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
12.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
11.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
8.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
5.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
2.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
1.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
3.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
6.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
9.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
11.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
12.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
11.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
8.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
5.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
2.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị trong 12h tới

Bầu trời quang đãng 25°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:20

Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

92%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18 AM
06:20 PM