Thời tiết Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 29°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  26°/29°
 • Độ ẩm
  85 %
 • Lượng mưa
  4.8 mm
 • Ngày/Đêm
  29°/26°
 • Sáng/Tối
  27°/27°
 • Áp suất
  754.56 mmhg
 • Gió
  12.42 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:18 AM 06:20 PM

T2 29/05

Mưa nhẹ 32°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

 • Thấp/Cao
  26°/32°
 • Độ ẩm
  69 %
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • Ngày/Đêm
  32°/26°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  754.56 mmhg
 • Gió
  12.89 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:18 AM 06:20 PM

T3 30/05

Mưa nhẹ 34°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 41°.

 • Thấp/Cao
  26°/34°
 • Độ ẩm
  57 %
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • Ngày/Đêm
  34°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  753.06 mmhg
 • Gió
  10.01 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:18 AM 06:20 PM

T4 31/05

Mưa nhẹ 33°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40°.

 • Thấp/Cao
  27°/33°
 • Độ ẩm
  66 %
 • Lượng mưa
  0.14 mm
 • Ngày/Đêm
  33°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/30°
 • Áp suất
  752.31 mmhg
 • Gió
  14.8 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:18 AM 06:21 PM

T5 01/06

Mưa nhẹ 33°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40°.

 • Thấp/Cao
  27°/33°
 • Độ ẩm
  62 %
 • Lượng mưa
  0.14 mm
 • Ngày/Đêm
  33°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/30°
 • Áp suất
  751.56 mmhg
 • Gió
  14.8 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:18 AM 06:21 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Quảng Trị 5 ngày tới

Bầu trời quang đãng 26°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:20

Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

90%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:20