Thời tiết Quảng Trị 15 ngày tới

Mưa
6.39 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
11.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
0.78 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
13.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
0.55 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
9.97 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
1.57 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
13.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
0.46 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
13.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
3.24 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
13.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
3.15 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
11.27 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
5.15 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
8.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
7.5 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
7.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
5.5 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
11.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa
1.39 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
13.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa
0.73 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
13.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa
2.22 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
14.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa
1.15 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
11.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa
0.16 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
12.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24

Dự báo thời tiết Quảng Trị 15 ngày tới

Mây rải rác 27°

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:20

Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

84%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.69 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:20