Thời tiết Quảng Trị 15 ngày tới

Mưa
9.99 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
14.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa
1.22 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
14.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa
4.37 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
11.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa
7.69 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
7.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa
5.71 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
10.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa
4.96 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
11.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa
0.79 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
13.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa
0.43 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
12.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa
5.19 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
11.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa
6.52 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
10.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa
4.14 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa
2.51 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
7.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa
5.33 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
7.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa
3.12 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
6.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa
4.88 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
6.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29

Dự báo thời tiết Quảng Trị 15 ngày tới

Mưa vừa 25°

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:20 18:27

Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.99 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:20
18:27