Thời tiết Quảng Trị 7 ngày tới

Mưa
4.8 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
12.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
1.37 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
12.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
0.63 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
10.01 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
0.14 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
14.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
0.14 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
14.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
3.1 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
12.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
6.29 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
10.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22

Dự báo thời tiết Quảng Trị 7 ngày tới

Bầu trời quang đãng 26°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:20

Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

90%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:20