Thời tiết Quảng Trị 7 ngày tới

Mưa
2.93 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
10.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
14.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
15.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
1.74 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
13.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
3.3 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
10.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
9.97 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
9.61 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
4.15 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
10.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21

Dự báo thời tiết Quảng Trị 7 ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:19

Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

82%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.34 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:19