Thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Mưa
4.8 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
12.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
1.37 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
12.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
0.63 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
10.01 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa
0.14 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
14.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
0.14 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
14.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
3.1 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
12.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa
6.29 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
10.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
4.95 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
7.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
6.51 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
11.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
5.49 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
11.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa
26.95 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
11.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa
54.91 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
10.15 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa
23.48 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
11.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa
5.94 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
6.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa
26.81 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
3.71 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa
42.89 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
3.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa
56.44 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
7.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa
11.6 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
9.97 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa
2.43 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
10.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa
0.66 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
12.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa
0.37 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
12.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa
0.59 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
14.04 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa
0.1 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
14.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
16.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
15.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
14.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
13.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
14.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa
0.41 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
15.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
15.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Xem thêm

Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Bầu trời quang đãng 25°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:20

Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

92%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:20