Thời tiết Hưng Yên theo giờ

Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
3.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
5.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
9.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
7.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
8.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
7.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
4.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
2.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
1.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
3.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
5.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
8.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
11.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
12.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
11.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
8.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
5.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
2.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Yên trong 12h tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:30

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.21 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15 AM
06:30 PM