Thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Mưa
0.31 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
10.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa
0.26 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
7.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa
0.66 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
12.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa
3.56 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
12.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa
3.31 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
8.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa
0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
6.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa
3.63 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
20.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa
5.4 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
20.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa
5.35 mm
Áp suất
765.81 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
23.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa
10.03 mm
Áp suất
771.06 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
25.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa
11.06 mm
Áp suất
772.56 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
23.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa
5.09 mm
Áp suất
771.06 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
21.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa
0.11 mm
Áp suất
768.81 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
18.04 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mưa
0 mm
Áp suất
767.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
15.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mưa
0 mm
Áp suất
768.06 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
16.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Mưa
0 mm
Áp suất
766.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
13.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mưa
0 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
11.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Mưa
0.79 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
11.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Mưa
0 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
12.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:23
Mưa
0.13 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
13.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Mưa
0.74 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
12.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Mưa
0.12 mm
Áp suất
762.81 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
9.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mưa
0.21 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
8.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
9.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:26
Mưa
0.53 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
10.73 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:26
Mưa
3.69 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
15.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:27
Mưa
5.24 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
14.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:28
Mưa
3.34 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
12.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:28
Mưa
2.35 mm
Áp suất
765.06 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
18.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:29
Mưa
2.45 mm
Áp suất
764.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
16.63 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:30
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

06:21 17:15

Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

73%

Áp suất

758.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

16.85 km/h

Điểm ngưng

21 °

UV

1.52

Bình minh / Hoàng hôn

06:21
17:15