Thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Mưa
6.01 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
9.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
9.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
11.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa
0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
12.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa
1.7 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
11.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa
5.22 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
7.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa
4.41 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
7.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
5.35 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
6.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
5.68 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
6.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
4.27 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
7.22 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
7.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
25.3 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
7.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
45.49 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
7.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
11.47 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
5.83 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
8.98 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
10.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
2.78 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
12.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
8.04 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
12.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa
9.23 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
6.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
0.3 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
8.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa
5.3 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
6.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa
7.21 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
4.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa
9.32 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
4.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa
7.97 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
6.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa
8.28 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
9.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa
4.1 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
11.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa
4.88 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
11.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa
5.93 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
10.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa
7.73 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
10.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa
10.14 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
9.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa
9.72 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
8.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:30

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

76%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.31 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:30