Thời tiết Hưng Yên 10 ngày tới

Mưa
91.6 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
13.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa
36.42 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
11.56 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa
4.78 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
7.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa
1.85 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
6.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa
0.8 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
8.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa
8.11 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
9.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa
19.25 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
8.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa
15.41 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
6.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa
0.71 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
7.31 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa
9.96 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
15.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40

Dự báo thời tiết Hưng Yên 10 ngày tới

Mưa nhẹ 24°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:45 17:48

Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.63 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

1.22

Bình minh / Hoàng hôn

05:45
17:48