Thời tiết Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa vừa 29°

Mưa vừa

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  26°/29°
 • Độ ẩm
  85 %
 • Lượng mưa
  8.63 mm
 • Ngày/Đêm
  29°/26°
 • Sáng/Tối
  28°/27°
 • Áp suất
  755.31 mmhg
 • Gió
  9.25 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:30 PM

T2 29/05

Mây thưa 32°

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

 • Thấp/Cao
  26°/32°
 • Độ ẩm
  65 %
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Ngày/Đêm
  32°/26°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  755.31 mmhg
 • Gió
  10.19 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:31 PM

T3 30/05

Mây thưa 33°

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

 • Thấp/Cao
  26°/33°
 • Độ ẩm
  61 %
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Ngày/Đêm
  33°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/29°
 • Áp suất
  753.06 mmhg
 • Gió
  10.51 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:31 PM

T4 31/05

Mây thưa 33°

Mây thưa

Cảm giác như 40°.

 • Thấp/Cao
  27°/33°
 • Độ ẩm
  63 %
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Ngày/Đêm
  33°/28°
 • Sáng/Tối
  28°/31°
 • Áp suất
  750.06 mmhg
 • Gió
  13.64 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:14 AM 06:32 PM

T5 01/06

Mưa nhẹ 33°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40°.

 • Thấp/Cao
  28°/33°
 • Độ ẩm
  69 %
 • Lượng mưa
  5.84 mm
 • Ngày/Đêm
  33°/29°
 • Sáng/Tối
  29°/30°
 • Áp suất
  750.06 mmhg
 • Gió
  9.72 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:14 AM 06:32 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Hưng Yên 5 ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:30

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.21 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:30