Thời tiết Hưng Yên 15 ngày tới

Mưa
8.63 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
9.25 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
10.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
10.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa
0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
13.64 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa
5.84 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
9.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa
7.79 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
9.14 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa
4.13 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
8.86 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
2.21 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
11.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa
0.37 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
13.21 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
15.3 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
16.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
10.96 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
19.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa
8.87 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
20.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
4.06 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
55 %
Gió
15.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
1.12 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
13.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa
0.33 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
58 %
Gió
10.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36

Dự báo thời tiết Hưng Yên 15 ngày tới

Mây cụm 27°

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:30

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.19 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:30