Thời tiết Hưng Yên 15 ngày tới

Mưa
5.86 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
6.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa
7.82 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
11.77 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa
4.24 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
9.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa
3.43 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
10.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa
1 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
15.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa
0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
15.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa
1.35 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
13.64 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa
1.44 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
16.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa
9.45 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
13.61 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa
17.96 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
15.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa
13.79 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
11.77 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa
3.37 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
8.86 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa
0.75 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
7.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa
0.76 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
9.97 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa
6.76 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
8.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40

Dự báo thời tiết Hưng Yên 15 ngày tới

Mưa nhẹ 27°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:39

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.79 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:39