Thời tiết Điện Biên theo giờ

Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
2.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
5.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
8.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
11.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
12.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
12.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
4.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
2.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
1.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
2.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
5.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
8.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
11.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
12.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
11.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
7.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
5.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
2.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
1.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Bầu trời quang đãng 27°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:26 18:44

Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

75%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.9 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:26 AM
06:44 PM