Thời tiết Điện Biên theo giờ

Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
1.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
3.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
5.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
8.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
9.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
8.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
7.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
4.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
1.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
1.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
3.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
5.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
7.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
8.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
8.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
6.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
2.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
748.56 mmhg
UV
1.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
749.31 mmhg
UV
0.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.06 mmhg
UV
0.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Mưa nhẹ 24°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

05:43 18:29

Thấp/Cao

23°/42°

Độ ẩm

40%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

10 °

UV

0.37

Bình minh / Hoàng hôn

05:43 AM
06:29 PM