Thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Mưa
0.45 mm
Áp suất
762.06 mmhg
Độ ẩm
57 %
Gió
10.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:10
Mưa
0.62 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
51 %
Gió
9.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:11
Mưa
2.09 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
48 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:11
Mưa
6.48 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
13.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:12
Mưa
2.52 mm
Áp suất
763.56 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
13.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:12
Mưa
0.45 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
47 %
Gió
8.1 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:12
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
26 %
Gió
13.1 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:13
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
22 %
Gió
11.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:13
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
23 %
Gió
7.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
34 %
Gió
8.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:14
Mưa
0.51 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
52 %
Gió
12.71 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
40 %
Gió
9.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:15
Mưa
0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
25 %
Gió
7.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:15
Mưa
0.1 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
44 %
Gió
9.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:15
Mưa
0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
36 %
Gió
12.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:16
Mưa
1.91 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
9.76 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:16
Mưa
4.1 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
52 %
Gió
10.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:16
Mưa
2.6 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
9.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:17
Mưa
1.01 mm
Áp suất
761.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
8.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
Độ ẩm
37 %
Gió
5.47 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:17
Mưa
0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
28 %
Gió
8.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:18
Mưa
0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
32 %
Gió
7.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:18
Mưa
0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
39 %
Gió
7.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:18
Mưa
0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
25 %
Gió
7.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
22 %
Gió
6.01 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
20 %
Gió
6.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
16 %
Gió
8.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:20
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
18 %
Gió
6.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:20
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
20 %
Gió
9.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:20
Mưa
0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
23 %
Gió
7.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:20
Xem thêm

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Mây thưa 15°

Mây thưa

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn

06:31 18:10

Thấp/Cao

15°/34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

762.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/h

Điểm ngưng

15 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:31
18:10