Thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Mưa
15.8 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
7.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa
0.3 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
4.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa
4.11 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
4.97 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa
10.18 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
7.27 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa
6.43 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
8.21 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa
3.96 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
42 %
Gió
6.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa
10.73 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
54 %
Gió
6.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa
16.61 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
4.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa
20.2 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
5.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa
8 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
5.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa
16.28 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
6.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa
64.27 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
98 %
Gió
6.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa
89.49 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
7.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa
20.05 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
8.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa
9.35 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
5.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa
20.03 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
5.69 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa
12.24 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
6.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa
15.56 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
4.21 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa
5.3 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
6.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa
1.69 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
7.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa
5.47 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
4.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa
8.96 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
4.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa
8.73 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
6.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa
11.22 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
6.55 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa
7.33 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
8.71 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa
6.98 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
8.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa
5.54 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
7.63 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa
8.41 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
7.85 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa
13.15 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
6.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa
7.79 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
5.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Xem thêm

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Mây rải rác 28°

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:26 18:44

Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

754.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:26
18:44