Thời tiết Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

 • Thấp/Cao
  24°/28°
 • Độ ẩm
  88 %
 • Lượng mưa
  15.8 mm
 • Ngày/Đêm
  28°/24°
 • Sáng/Tối
  25°/26°
 • Áp suất
  756.06 mmhg
 • Gió
  7.24 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:26 AM 06:44 PM

T2 29/05

Mưa nhẹ 36°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 41°.

 • Thấp/Cao
  24°/36°
 • Độ ẩm
  46 %
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • Ngày/Đêm
  36°/25°
 • Sáng/Tối
  24°/27°
 • Áp suất
  756.06 mmhg
 • Gió
  4.54 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:26 AM 06:44 PM

T3 30/05

Mưa nhẹ 34°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 41°.

 • Thấp/Cao
  25°/34°
 • Độ ẩm
  67 %
 • Lượng mưa
  4.11 mm
 • Ngày/Đêm
  34°/25°
 • Sáng/Tối
  25°/28°
 • Áp suất
  753.81 mmhg
 • Gió
  4.97 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:25 AM 06:45 PM

T4 31/05

Mưa nhẹ 30°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

 • Thấp/Cao
  25°/30°
 • Độ ẩm
  81 %
 • Lượng mưa
  10.18 mm
 • Ngày/Đêm
  30°/26°
 • Sáng/Tối
  25°/29°
 • Áp suất
  753.06 mmhg
 • Gió
  7.27 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:25 AM 06:45 PM

T5 01/06

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  25°/31°
 • Độ ẩm
  63 %
 • Lượng mưa
  6.43 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/26°
 • Sáng/Tối
  25°/30°
 • Áp suất
  750.81 mmhg
 • Gió
  8.21 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:25 AM 06:46 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Điện Biên 5 ngày tới

Mây rải rác 28°

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:26 18:44

Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

754.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:26
18:44