Thời tiết Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa vừa 31°

Mưa vừa

Cảm giác như 38°.

 • Thấp/Cao
  25°/31°
 • Độ ẩm
  81 %
 • Lượng mưa
  16.39 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/26°
 • Sáng/Tối
  25°/28°
 • Áp suất
  751.56 mmhg
 • Gió
  6.48 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:27 AM 06:53 PM

T3 25/06

Mưa vừa 26°

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

 • Thấp/Cao
  24°/26°
 • Độ ẩm
  99 %
 • Lượng mưa
  46.28 mm
 • Ngày/Đêm
  26°/24°
 • Sáng/Tối
  25°/25°
 • Áp suất
  753.06 mmhg
 • Gió
  7.6 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:27 AM 06:53 PM

T4 26/06

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

 • Thấp/Cao
  24°/28°
 • Độ ẩm
  82 %
 • Lượng mưa
  7.19 mm
 • Ngày/Đêm
  28°/24°
 • Sáng/Tối
  24°/26°
 • Áp suất
  754.56 mmhg
 • Gió
  4.28 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:27 AM 06:53 PM

T5 27/06

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  24°/31°
 • Độ ẩm
  61 %
 • Lượng mưa
  3.17 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/24°
 • Sáng/Tối
  24°/27°
 • Áp suất
  756.06 mmhg
 • Gió
  5.08 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:28 AM 06:53 PM

T6 28/06

Mưa nhẹ 32°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  24°/32°
 • Độ ẩm
  59 %
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • Ngày/Đêm
  32°/27°
 • Sáng/Tối
  24°/27°
 • Áp suất
  754.56 mmhg
 • Gió
  9.25 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:28 AM 06:53 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Điện Biên 5 ngày tới

Mây đen u ám 24°

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:27 18:53

Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:27
18:53