Thời tiết Điện Biên 15 ngày tới

Mưa
16.39 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
6.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa
46.28 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
99 %
Gió
7.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa
7.19 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
4.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa
3.17 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
5.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa
0.5 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
9.25 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa
4.06 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
8.53 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa
6.75 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
8.89 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa
2.37 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
54 %
Gió
10.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa
11.9 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
7.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa
17.46 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
98 %
Gió
5.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa
10.53 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
48 %
Gió
6.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa
8.6 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa
1.99 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
4.21 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa
2.37 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
5.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:54
Mưa
3.38 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
4.07 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53

Dự báo thời tiết Điện Biên 15 ngày tới

Mây đen u ám 24°

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

05:27 18:53

Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:27
18:53