Thời tiết Điện Biên 15 ngày tới

Mưa
22.28 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
7.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa
0.32 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
43 %
Gió
4.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa
1.48 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
50 %
Gió
5.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa
10.22 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
7.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa
7.89 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
5.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa
4.99 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
5.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa
10.12 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
6.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa
14.92 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
6.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa
11.41 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
6.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa
24.58 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
5.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa
32.79 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
9.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa
21.29 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
98 %
Gió
7.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa
6.83 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
5.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa
28.44 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
5.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
48 %
Gió
7.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49

Dự báo thời tiết Điện Biên 15 ngày tới

Bầu trời quang đãng 27°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:26 18:44

Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

75%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.9 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:26
18:44