Thời tiết Điện Biên 10 ngày tới

Mưa
12.93 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
8.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa
2.73 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
9.94 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
10.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa
1.82 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
9.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa
7.07 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
6.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa
15.35 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
4.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa
12.6 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa
8.38 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
5.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa
16.79 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
3.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47
Mưa
14.95 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
5.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:47

Dự báo thời tiết Điện Biên 10 ngày tới

Mây đen u ám 23°

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

05:26 18:43

Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:26
18:43