Thời tiết Đà Nẵng theo giờ

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
1.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
3.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
6.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
9.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
11.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
12.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
11.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
8.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
5.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
2.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
1.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
3.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
6.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
9.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
11.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
12.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
11.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
8.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
5.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
2.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
0.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng trong 12h tới

Mây cụm 27°

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:14

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Gió

20.38 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14 AM
06:14 PM